Colegiul director – seria juridică

Colegiul de redacție (2014) – Analele URGS Seria economică

Comitetul științific (2014)