Colegiul director – seria economică

Analele URGS – Seria economică

Colegiul de redacție (2014)

Conf.univ.dr. Alina-Teodora CIUHUREANU
Lect.univ.dr. Mircea FUCIU
Lect.univ.dr. Elida TODĂRIŢĂ

Comitetul științific (2014)

Prof.univ.dr.dr.h.c. Eberhard SCHAICH – Universitatea „Eberhard Karls” din Tübingen
Prof.univ.dr.dr.hc. Ioan BOGDAN – Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Prof.univ.dr. dr.hc. Iacob CĂTOIU – Academia de Studii Economice Bucureşti
Prof.univ.dr. Rudolf DOOTZ – Universitatea „Eberhard Karls” din Tübingen
Prof.univ.dr. Luigi DUMITRESCU – Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Prof.univ.dr. Hortensia GORSKI – Universitatea Româno-Germană din Sibiu
Prof.univ.dr. Ioan Constantin PETCA – Universitatea Româno-Germană din Sibiu
Prof.univ. dr. Alexandr Romanovskiy – Universitatea Tehnică Naţională din Kharkov, Ucraina
Prof.univ.dr. Valentin Răilean – Institutul International de Management – IMI-NOVA, Chişinău, Republica Moldova
Prof.univ.dr. Constantin TELEŞPAN – Universitatea Româno-Germană din Sibiu
Conf.univ.dr. George BĂLAN – Universitatea Româno-Germană din Sibiu
Conf.univ.dr. Alina CIUHUREANU – Universitatea Româno-Germană din Sibiu
Conf.univ.dr. Alexandru HAMPU – Universitatea Româno-Germană din Sibiu
Conf.univ.dr. Elena SIMA – Universitatea Româno-Germană din Sibiu