Publicații periodice cu ISSN

  1. Analele URGS – Seria Juridică (ISSN 1583-428X)
  2. Annals of the Romanian-German University of Sibiu – Seria Economică (ISSN 2392-733X (format tipărit), ISSN 2392-6791 (format online), ISSN-L 2392 . Aceste ISSN–uri înlocuiesc vechiul ISSN alocat pentru format tipărit şi ediţie cu titlu în limba română: ISSN 1583-4271.)
  3. Buletinul Ştiinţific Studenţesc – Facultatea de Drept (ISSN 1583-4255)
  4. Buletinul Ştiinţific Studenţesc – Facultatea de Ştiinţe Economice (ISSN 1583-4263)
  5. Caietul ştiinţific al Institutului de Ştiinţe Administrative “Paul Negulescu”, Secţiunea pentru ştiinţe juridice şi administrative (ISSN 1582-943X)
  6. Caietul ştiinţific al Institutului de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu”, Secţiunea pentru ştiinţe economice (ISSN 1582-9448)
  7. Revista CARUSEL – publicaţie a Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.1, Sibiu (ISSN 2247-4889, ISSN-L 2247-4889 – format CD)